Anàlisis sobre l’acció dels diferents nivells de l’administració que desenvolupen el PNJCat

La recerca es centra en l’anàlisi de l’acció dels diferents nivells de l’administració que són protagonistes del desplegament del PNJCat per donar resposta a les necessitats juvenils.

  • Durada: 8 meses
  • Entitat finançadora: Agència Catalana de la Joventut

Descripció

L’ANÀLISI SOBRE L’ACCIÓ DELS DIFERENTS NIVELLS DE L’ADMINISTRACIÓ, QUE SÓN PROTAGONISTES DELS DESPLEGAMENT DEL PNJCAT, PER DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS JUVENILS

La recerca, tal i com indica el plec de prescripcions tècniques, té un doble objectiu:

  1. Aportar una reflexió disciplinada sobre com interactuen els tres nivells de l’administració pública de Catalunya, que són agents de desplegament del PNJCat2020 (Generalitat, Consells comarcals i municipis), per donar resposta a les necessitats juvenils, entenent que cadascuna daquestes tres administracions assumeix rols i funcions (i técapacitats) diferents.
  2. Analitzar el model d’intervenció en polítiques de joventut a Catalunya en relació amb les necessitats juvenils: S’està intervenint allà on cal? Les necessitats juvenils estan trobant resposta des de l’administració? Quins joves accedeixen a la política de joventut? Aquestes preguntes són aquelles que hauríem de tenir en compte en la planificació estratègica de les polítiques de joventut amb perspectiva de país?
Back to Top