Disseny d’una metodologia d’intervenció per a la inserció sociolaboral en persones en risc d’exclusió social

Des de NOTUS es realitzarà un servei de consultoria d’anàlisi i disseny d’una metodologia d’intervenció per a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, i el seu sistema de monitoratge i avaluació

  • Durada: 2 mesos
  • Entitat finançadora: Save the Children

Descripció

SERVEI DE CONSULTORIA D’ANÀLISI I DISSENY D’UNA METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL, I EL SEU SISTEMA DE MONITORATGE I AVALUACIÓ

Save the Children ha subscrit al novembre de 2021 un conveni per a la realització d’un Projecte pilot Integral per a la Inclusió Social i Laboral de Famílies en Risc d’Exclusió Social en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb el Ministeri d’Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions. S’encarregués de realitzar el seu Projecte pilot en quatre unitats territorials d’intervenció: Fuenlabrada, Cadis, Sevilla i Melilla. En el marc d’aquest Projecte, el servei de consultoria de NOTUS consisteix a presentar les claus i evidències que, substanciades en una metodologia d’intervenció, permetin a Save the Children abordar la inserció laboral de manera coherent amb la missió, teoria del canvi i objectius estratègics de l’organització. En segon lloc, es dissenyarà un sistema de monitoratge i avaluació capaç de generar informació basada en evidències, tant per a la rendició de comptes, com per al mesurament d’impacte, que servirà com a instrument clau per al seguiment de la implementació de la metodologia i estratègies d’inserció sociolaboral identificades. Dins del servei es concreten 4 fases:

  1. Diagnòstic situacional del mercat laboral i les oportunitats per a la inclusió laboral en les seves diferents modalitats i línies d’acció en els 4 territoris on Save the Children desenvolupessin els seus Projectes pilot
  2. Guia d’intervenció basada en metodologies d’inserció laboral amb famílies en risc d’exclusió social.
  3. Sistema de monitoratge i avaluació (M&E)
  4. Presentació dels productes i formació a l’equip tècnic
Back to Top