Primer Taller internacional Promote – Accions innovadores de cooperació transnacional: Avaluació del potencial

El 4 de juny es va celebrar el primer dels tallers internacionals prevists en el projecte Promote, liderat per UGT_FICA. Aquest primer taller en línia, ha estat organitzat per NOTUS, i va comptar amb la participació de tots els socis: AI CISL (Italia), CFE-CGC Agro (Francia), ICDI (Rumania).

En el taller han participat 63 persones, dels diferents països que formen part del projecte. Els participants provenen d’organitzacions sindicals, de l’administració pública (Inspecció de treball), de les organitzacions empresarials i d’institucions universitàries.

Pedro Hojas, Secretari General d’UGT FICA, va donar la benvinguda als participants i va ressaltar la importància de la cooperació per a millorar les condicions dels treballadors desplaçats. Així mateix, s’ha comptat amb la participació d’Ana María del Corral (Departament de Migracions UGT) que ha ressaltat la necessitat d’una major participació dels agents socials i una normativa europea per a millorar les condicions dels treballadors que es desplacen per Europa.

Enrico Somaglia (EFFAT) ha assenyalat la importància que, per als treballadors del sector agrari a nivell europeu, té la inclusió en la reglamentació de la nova PAC la condicionalitat social i el compliment dels drets dels treballadors, una reivindicació històrica dels sindicats europeus afiliats a EFFAT. Així com avançar en la millora dels drets dels treballadors amb la regulació legislativa a nivell europeu.

Manuel Pedro Velázquez (ONLF) del OAITSS, ha posat de manifest l’important de col·laborar entre els diversos organismes en els diferents països com a eina per a fer més eficaces les intervencions que millorin i evitin el frau. Des del Ministeri de Treball juntament amb la Inspecció de Treball s’està realitzant una web que aglutini tota la informació necessària per als treballadors desplaçats o treballadors temporers que venen a Espanya i espanyols que surten a l’exterior.

Des de la Unió de Petits Agricultors (UPA), Miguel Esponera ha assenyalat els principals reptes als quals s’enfronten les organitzacions empresarials i assenyala la importància de les comissions de migració com a òrgan de participació de tots els agents socials.

Valentina Vasilynova, va presentar les experiències desenvolupades pel sindicat FSNZ de Bulgària amb altres sindicats europeus per frenar i denunciar els abusos i incompliments de la legislació, igual que Horatiu Raicu del Bloc Nacional de Sindicats de Romania, qui va assenyalar la importància de col·laborar entre els sindicats europeus per a millorar les condicions dels treballadors del sector agrari desplaçats per Europa.