Notus segueix donant assistència tècnica al desenvolupament del Mapa de Formació i Recursos Ocupacionals de la ciutat de Barcelona

Des de l’any 2017 notus esta col·laborant amb Barcelona Activa en el disseny, implementació i desenvolupament del Mapa de Recursos Ocupacionals de la ciutat de Barcelona. Recentment, l’assistència tècnica a Barcelona Activa per seguir amb el desenvolupament s’ha renovat.

El Mapa de Formació i Recursos Ocupacionals és una de les mesures acordades en el marc de l’Estratègia d’Ocupació de Barcelona i el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat. Aquest Mapa busca un doble objectiu, per una banda ser una eina d’informació i orientació per a facilitar l’accés de la ciutadania als recursos existents per a millora de la qualificació professional i l’ocupació. Per l’altra banda, constituir-se en una eina útil per a la tasca dels i les professionals de l’orientació professional i ocupacional que treballen des de les entitats de la ciutat i que contribueix a oferir un millor servei i informació a la ciutadania.

En les circumstàncies actuals, l’equip de NOTUS continua treballant.

Per a mantenir als nostres treballadors i col·laboradors segurs durant la crisi del COVID-19, estem realitzant teletreball. Pots contactar-nos per email: