Mapa de recursos ocupacionals

Mapa on-line de recursos per a la inserció i l’ocupabilitat existents a la ciutat de Barcelona, encarregat per Barcelona Activa

  • Entitat finançadora: Barcelona Activa
  • Coordinador: notus-asr
  • Socis: Synectia Software
  • Durada: 2017

Descripció

MAPA DE DISPOSITIUS I RECURSOS OCUPACIONALS A LA CIUTAT DE BARCELONA

El projecte té un doble objectiu. Per una banda, elaborar el mapa de recursos ocupacionals existents a la ciutat de Barcelona, i per l’altra, elaborar un dispositiu informàtic per a la gestió del mapa.

El primer objectiu s’ha cobert amb una anàlisi de les principals fonts d’informació de la gran majoria de recursos ocupacionals, ja que en gran part estan finançats per fons públics. S’ha elaborat una fitxa per la recollida d’informació i s’ha arribat a acords amb les fonts d’informació per recopilar tota la informació disponible.

En relació amb el segon objectiu, s’ha construït un dispositiu informàtic per recopilar i gestionar la informació existent i posar-la a disposició de la ciutadania i dels col·lectius de professionals de l’orientació i els serveis ocupacionals a través d’un portal web.

Photo credit: FQ Barcelona Metro Map

Back to Top