notus-asr realitzarà el Diagnòstic Territorial per l’Ocupació dels municipis ceràmics de Castelló

notus-asr ha estat escollida pel Consorci Gestor del Pacte per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics de Castelló (Pacte Ceràmic de Castelló) per a l’elaboració del diagnòstic territorial per l’ocupació del seu àmbit d’actuació.

El Pacte Ceràmic agrupa els ajuntaments i els principals agents socials (organitzacions empresarials i sindicats majoritaris) de 14 municipis de les comarques de Plana Alta, Plana Baixa i Alcalatén (Castelló) que alberguen un potent sector d’indústria ceràmica i auxiliars, responsables de més del 85% de les exportacions ceràmiques nacionals.

El Diagnòstic Territorial implicarà l’anàlisi d’un total de 225 indicadors i entrevistes en profunditat a un total de 30 agents clau. S’emmarca en el programa AVALEM Territori posat en marxa pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) l’objectiu del qual és analitzar la realitat socio – econòmica dels territoris i, amb la participació de tots els agents territorials, identificar les línies d’actuació necessàries per impulsar el desenvolupament local i l’ocupació. Aquesta informació permetrà adaptar les polítiques actives d’ocupació i altres polítiques amb incidència en el desenvolupament a la realitat dels territoris i augmentar la seva eficàcia mitjançant un enfocament participatiu.