Renovant les estratègies industrials en el Barcelonès Nord

El Consell Comarcal del Barcelonès ens ha encarregat dur a terme l’anàlisi estratègica de la indústria del Barcelonès Nord. Es tracta de realitzar un treball de camp a les principals empreses de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besós, per detectar la seva situació i les perspectives davant els reptes de futur, en especial els relacionats amb l’envelliment de la població ocupada. El treball de camp consistirà en una enquesta online reforçada telefònicament i amb entrevistes personals a les principals empreses dels tres municipis.

L’acceleració dels canvis tecnològics, demogràfics i de les condicions de competitivitat de les empreses requereix la posada al dia de les estratègies i dels serveis oferts pels departaments de promoció econòmica dels municipis. La coordinació de les estratègies dels tres municipis és un dels aspectes a posar en valor en una zona metropolitana clau i amb elevat potencial de creixement. El treball aportarà informació i reflexions per adaptar les polítiques de suport al teixit productiu de la zona, tenint en compte les tendències detectades a escala europea i aportarà propostes per a repensar les polítiques locals de foment de la re-industrialització en condicions forta innovació.

Amb la informació recollida s’elaborarà un conjunt de conclusions i propostes per a millorar la competitivitat de les empreses del territori i planificar els processos de reposició dels treballadors que es jubilaran en els propers anys.

L’equip de notus-asr està format per Oriol Homs, Joan Antoni Serra, Marc Caballero i Elvira González.