L’informe espanyol del projecte SPLIN acaba de publicar-se a la nostra web

L’informe espanyol del projecte SPLIN acaba de publicar-se a la nostra web. El projecte SPLIN estudia mesures innovadores i d’èxit per garantir condicions laborals justes involucrant a agents socials i a les seves institucions en dos sectors, el de la construcció industrial i el de la navegació marítima internacional.

L’informe espanyol presenta els resultats de l’anàlisi d’una acció innovadora de cooperació institucional desenvolupada al sector de la construcció del Principat d’Astúries. L’acció té com a objectiu millorar i reforçar el compliment de la regulació laboral mitjançant la cooperació entre els agents socials del sector de la construcció i la Inspecció de Treball.

Més informació sobre el projecte: