L’Ajuntament de Torrent treballa amb empreses I agents socials per conèixer les necessitats de formació per a l’ocupació a la ciutat.

notus-asr ha estat contractat per l’Ajuntament de Torrent per tal de realitzar l’estudi de les necessitats de formació per a l’ocupació a la ciutat, amb l’objectiu d’assegurar que l’oferta formativa local s’ajusta a les necessitats del teixit empresarial i que millora el nivell d’inserció laboral de les persones participants.

Aquest estudi, que compta amb el recolzament dels Fons FEDER mitjançant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI) de Torrent, ha implicat l’anàlisi del mercat laboral i l’oferta formativa local, la realització d’entrevistes en profunditat a més de 30 agents locals i enquestes a més de 120 empreses.

En aquest marc, s’han celebrat a Torrent 2 grups de treball (un en horari de matí I altre de vesprada) on 35 representants dels principals agents pugueren conèixer el desenvolupament del treball, debatiren sobre els punts critics que haurien d’abordar-se per part de l’Ajuntament i proposaren noves línies d’actuació. que s’afegiran al futur Pla de Formació de la ciutat.