Notus-asr participa al VII Congrés de la Xarxa Espanyola de Política Social (REPS)

Els dies 4 i 5 d’octubre la Universitat de Saragossa va organitzar el  VII Congrés de la Xarxa Espanyola de Política Social (REPS) a la capital aragonesa sota el lema Polítiques Socials davant Horitzons d’Incertesa i Desigualtat. El Congrés es proposava contribuir a esclarir els perfils de la nova desigualtat, a conèixer millor la naturalesa de les noves incerteses que ens desassosseguen, i a plantejar nous marcs de discussió per desenvolupar polítiques socials eficaces, equitatives i sostenibles.

Dins del panell 1 d’Ocupació, a la taula 1.2. Polítiques d’ocupació en mercats hiper-flexibilitzats. Una solució laboral a la precarització o un pal·liatiu de la política social per als exclosos de la manera de producció informacional?, notus-asr va presentar un paper titulat: Els col·lectius amb especials dificultats d’accés a l’ocupació, com actuar amb ells? Una aproximació des de l’escala local i regional. El paper pretenia reflexionar sobre quin tipus d’intervenció es pot realitzar sobre aquests col·lectius i presentar algunes respostes interessants que s’estan donant a nivell regional al nostre país i a nivell local a diversos països (EE. UU., Canadà, Finlàndia, Suècia, Itàlia o França). D’aquesta manera, d’una banda, en el paper presenta algunes de les experiències que estan realitzant diverses ciutats en relació amb l’enfocament integral d’intervenció i la creació d’un mercat de treball alternatiu mitjançant la introducció de mesures socials en la compra pública. D’altra banda, es presenten els aspectes més interessants del debat sobre la reforma dels programes de renda mínima i s’aprofundeix en les reformes recents d’alguns d’aquests programes a nivell autonòmic, especialment la reforma produïda a Catalunya.