El projecte PROMOTE continua la seva recerca sobre les condicions laborals dels treballadors/as desplaçats en el sector agrícola

El passat 23 de setembre de 2020, tots els socis del projecte PROMOTE es van reunir per videoconferència per fer un seguiment de la situació del projecte. A la reunió es van posar en comú els avançaments de la recerca preliminar, que combina anàlisis de la informació documental i treball de camp basat en entrevistes a persones que intervenen a l’àmbit del desplaçament de treballadors.

Tenint en compte les circumstàncies actuals, s’estan mantenint, a més de les reunions del consorci, contactes bilaterals entre el líder (UGT FICA) i el coordinador del projecte (notus-asr) i cada soci per a conèixer, en tot moment, les possibles dificultats i implementar mesurés que permetin el correcte desenvolupament del projecte.

El projecte PROMOTE “promoció de cooperació y bones pràctiques en el desplaçament de treballadors dins del sector agrícola” (VS/2019/0436), està finançat pel programa d’Ocupació i Innovació Social (EaSI) de la Comissió Europea. El projecte està liderat per UGT FICA,, i coordinat per notus-asr, i compta amb la participació de les següents organitzacions sindicals i de la societat civil del sector agrari: AI CISL (Itàlia), CFE-CGC Agro (França), ICDI (Romania) y UPTA (Espanya, com a entitat associada).

Més informació sobre el projecte: