Notus es prepara per a ajudar a la formulació de projecte en el marc de «Next Generation EU»

El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar un instrument excepcional de recuperació temporal, Next Generation EU, per un import de 750.000 milions d’euros. El Fons de Recuperació garanteix una resposta europea coordinada amb els Estats membres per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.

Next generation s’estructura en tres pilars:

 1. Ajudar els estats membres a recuperar-se
  • Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)
  • Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa – REACT-UE
  • Programes de desenvolupament rural reforçats
  • Mecanisme per a una Transició Justa reforçat
 1. Rellançar l’economia i donar suport a la inversió privada
 • Instrument de Suport a la Solvència
 • Instrument d’Inversions Estratègiques
 • Programa InvestEU reforçat
 1. Aprendre de l’experiència de la crisi
 • Nou Programa de Salut
 • RescEU reforçat
 • Programes reforçats de recerca, innovació i acció exterior

Espanya

Prepara els seus plans nacionals de recuperació i resiliència dins del MRR. El Pla Nacional ha d’incloure inversions i reformes necessàries per a afrontar els reptes particulars als quals Espanya s’enfronta, en el marc dels objectius generals del MRR.