PROMOTE: promoció de cooperació i bones pràctiques en el desplaçament de treballadors dins del sector agrícola
El projecte estudia i promou accions de cooperació sindical i institucional a nivell transnacional per la correcte aplicació de la Directiva sobre el desplaçament de treballadors dins del sector agrícola

  • Coordinador: Unión General de Trabajadores, UGT
  • Durada: 2020-2022
  • Entitat finançadora: Comissió Europea
  • Socis: CFE-CGT Agro, FAI-CISL, ICDI, Notus

Descripció

PROMOTE: PROMOCIÓ DE COOPERACIÓ I BONES PRÀCTIQUES EN EL DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS DINS DEL SECTOR AGRÍCOLA

El projecte PROMOTE té dos objectius principals. En primer lloc, el projecte analitza les principals pràctiques fraudulentes mitjançant les quals les empreses eludeixen la Directiva sobre el desplaçament de treballadors (Directiva 96/71/CE) dins del sector agrícola. En segon lloc, el projecte estudia i promou accions de cooperació sindical i institucional a nivell transnacional per garantir la correcte aplicació de la Directiva sobre el desplaçament de treballadors (Directiva 96/71/CE) dins del sector agrícola. El projecte es centra en quatre països de la UE (Espanya, França, Italià i Romania) als quals hi ha un intens fluix de treballadors desplaçats al sector agrícola.

Back to Top