Workshop de CEDEFOP sobre la comparació de les qualificacions professionals

Els dies 28 i 29 de novembre a Tessalònica, CEDEFOP va organitzar un Workshop al que es van convidar diferents experts europeus i internacionals entre els quals estava Joan Antoni Serra, de notus-asr.

En aquest taller es va explorar la comparació del contingut de les qualificacions, un aspecte que forma part del treball d’aquesta institució europea des de fa més de dues dècades. De forma més concreta les sessions es plantejaven entorn a: Podem desenvolupar mètodes fiables i escalables per a mapejar, analitzar i comparar el contingut de les qualificacions de l’educació i formació professional (VET) per a comprendre millor les similituds i diferències, els punts forts i els punts febles a través de les fronteres?

Durant dos dies, els participants van debatre les fonts de dades existents sobre les qualificacions nacionals, pel que fa al seu contingut i perfil, i l’establiment d’un sistema europeu comú de referència per a la seva comparació. El debat es va centrar en les diferències entre les prioritats nacionals en matèria de qualificacions i en la forma en què els sistemes d’educació i formació responen a l’evolució de les necessitats en matèria de qualificacions i a la internacionalització dels mercats de treball i les tecnologies.

Els participants van arribar a la conclusió que era necessari un millor ajust entre l’oferta d’educació i formació i la demanda del mercat laboral. El diàleg entre els professionals de l’educació i la formació i els empresaris ha de ser més estret. Alguns també van destacar el paper dels interlocutors socials en la definició de les qualificacions i la necessitat de comptar amb ells.

Un altre aspecte que va ser destacat és la necessitat que molts Estats membres de la UE tenen de certificar les qualificacions dels treballadors estrangers a causa de l’elevat nombre de refugiats i treballadors qualificats que busquen ocupació en aquests. En aquest sentit agrairien que se’ls oferissin millors descripcions i comparacions. Per a facilitar la tasca, els participants van proposar crear grups de competències, començar a treballar únicament a nivell sectorial o reflexionar sobre un nou paper per al suplement Europass que permeti als sol·licitants d’ocupació proporcionar més detalls sobre les seves competències.

A la web de CEDEFOP es poden consultar les diferents presentacions realitzades.