Segona reunió del comitè de direcció del projecte PROMOTE

El passat 14 de desembre va tenir lloc la segona reunió del comitè de direcció del projecte PROMOTE “Promoció de la cooperació i bones pràctiques en el desplaçament de treballadors dins del sector agrícola”. L’objectiu de la reunió va ser conèixer i discutir els primers resultats de la recerca documental i del treball de camp (entrevistes) dut a terme als quatre països objecte d’estudi (Espanya, França, Italià i Romania). Una síntesis dels primers resultats del projecte ha estat publicada al segon bolletí informatiu del projecte.

Descarrega la newsletter d’el projecte

Durant la reunió es va analitzar també el grau d’execució de les tasques del projecte i, particularment, el volum de respostes rebudes a l’enquesta amb la qual s’està recavant informació sobre les condicions de treball dels treballadors desplaçats. L’enquesta s’ha llançat als països del projecte aprofitant les diferents campanyes de recollida de fruita.

Finalment, es van programar els pròxims esdeveniments del projecte, que consistiran en la celebració de dos seminaris en format online. En ells es debatran accions innovadores de cooperació administrativa i sindical a nivell transnacional per garantir una correcta aplicació de la directiva 96/71/CE sobre el desplaçament de treballadors al sector agrícola.

Més informació sobre el projecte: