Redacció del Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Vinaròs

Disseny del Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social de la ciutat de Vinaròs, com una eina de planificació, ordenació, gestió i direcció de mesures i accions d’inclusió i cohesió social

  • Entitat finançadora: Ayuntamiento de Vinarós
  • Durada: 2018

Descripció

DISSENY DEL PLA MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DEL MUNICIPI DE VINARÓS

Disseny del Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social del Municipi de Vinarós, com una eina de planificació, ordenació, gestió i direcció de mesures i accions d’inclusió i cohesió social vinculades a la ciutat i que ha de ser elaborat a través d’un procés participatiu i transversal, seguint l’estructura del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social com a marc de referència. Per a això, es realitzar un estudi diagnòstic de la situació actual i els serveis i programes existents, entrevistes amb informadors clau i l’estudi del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social com a marc de referència. Identificació de necessitats i lineas d’actuació. Redacció del Pla d’Inclusió i Cohesió Social.

 

Photo Credit

Back to Top