Pla de reactivació socioeconòmica de l’Alt Camp
Notus-asr desenvolupa els serveis de consultoria i assistència per a la realització d’un pla de reactivació socioeconòmica de la comarca de l’Alt Camp

  • Durada: 2020
  • Entitat finançadora: Consell Comarcal de l’Alt Camp

Descripció

Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 de la comarca de l’Alt Camp

El pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 s’ha de configurar com l’instrument de planificació a desenvolupar des de l’àmbit local i de manera concertada amb les entitats del territori. Ha de permetre identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic a conseqüència de la situació de la COVID-19, per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva a la comarca de l’Alt Camp. Des de notus-asr es donarà el suport tècnic per a l’elaboració d’aquest instrument a partir de la realització d’un diagnòstic territorial, la definició d’uns objectius estratègics i línies de treball i el disseny de les principals mesures amb ajuda dels principals actors clau de la comarca.

 

Back to Top