Assistència tècnica de suport a la constitució del consell local de la formacio professional de la Garrotxa

  • Entitat finançadora: DinàmiG
  • Durada: 2018

Descripció

ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SUPORT A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL LOCAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA GARROTXA

Assistència tècnica per a la constitució del Consell de la Formació Professional de la Comarca de la Garrotxa. El treball ha consistit en primer lloc, identificar i consensuar amb els principals actors de la formació professional i l’ocupació a la comarca les principals necessitats, demandes i reptes. En segon lloc, es va elaborar una crida a la constitució del Consell amb uns eixos prioritaris de treball. En tercer lloc, es va elaborar una proposta de reglament i document constitutiu del Consell que finalment es va decidir anomenar PACTE PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA I L’OCUPACIÓ A LA GARROTXA. Finalment es va donar suport a l’organització de l’acta de constitució i a l’elaboració del pla de treball pel primer any de vida del Pacte. 

Back to Top