Quart intercanvi d’experiències del projecte REDERA+

El passat 18 de maig es va celebrar el quart dels esdeveniments d’aprenentatge conjunt del projecte RedEra+ “Revitalització i emprenedoria per a zones rurals deprimides”, projecte finançat pel programa europeu Erasmus +. L’esdeveniment, organitzat per la Tirantes  (Països Baixos), va consistir en la presentació de tres experiències desenvolupades a la regió de Brabant Septentrional que responen als objectius perseguits pel projecte.

Les experiències presentades van ser:
Agrifood Capital. 
Presentada per Simon Maas, director de projectes de S3FOOD & PROTEIN i Veronique Scharenborg, directora del programa Noordoost Brabant Werkt. Agrifood Capital és una interessant experiència basada en la col·laboració d’empreses, institucions de coneixement i governs per a desenvolupar les cadenes alimentàries del futur. Cadenes alimentàries més intel·ligents i sostenibles. Aquestes cadenes es construeixen a partir de vincular als agricultors i processadors d’aliments amb els desenvolupadors de tecnologia intel·ligent, els investigadors curiosos i els experts en logística.
Educació en Operador d’aliments.
Presentat per Hans de Jong, Director Regional de Meierijstad, Uden & Bedrijfsopleidingen, ROC de Leijgraaf. Es tracta d’una iniciativa de cooperació públic-privada en el marc del sistema de formació professional holandès relacionada amb la formació (tècnica) dels operadors del sector alimentari. En total s’ofereixen 3 tipus de cicles formatius en el nivell bàsic i intermedi de la FP. L’objectiu de la iniciativa és treballar a partir d’una visió compartida entre el centre de formació i empreses per a satisfer les demandes d’aquestes empreses. D’aquesta manera s’aconsegueix adaptar al màxim la formació a la pràctica professional a través d’un procés d’actualització de competències i innovació constant.
Family Pig. 
Presentada per Frank Wind, un dels fundadors Family Pig. La iniciativa es basa a crear explotacions porcines rendibles, de la qualitat accessible, on el benestar dels animals, la seguretat alimentària i l’harmonia amb l’entorn vagin de la mà, especialment a causa dels purins. Les explotacions lligades a la iniciativa Family-*Pig reben d’aquests el subministrament de productes i diferents serveis al ramader, especialment en la gestió de l’explotació mitjançant l’aplicació de tecnologia.

De l’esdeveniment, van participar tots els socis del projecte liderat per la Viceconsejería d’ocupació i relacions laborals de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. El pròxim esdeveniment serà responsabilitat de ABU (Alemanya).