Presentació de l’Enquesta de Joventut de Catalunya 2017

L’Enquesta de Joventut de Catalunya es realitza cada cinc anys per la Generalitat de Catalunya. Els resultats de l’última edició s’han publicat recentment en dos volums dins de la col·lecció “Estudis” de la Direcció general de Joventut i es presenten en les jornades La incertesa Quotidiana. Escenaris Juvenils en un context de Post crisi.

El passat dia 21 es va realitzar la 1ª jornada. En aquesta primera jornada hi van participar els diferents autors que han ajudat en la redacció del Volum 1. Transicions juvenils. En aquesta jornada notus-asr va presentar el capítol 5 d’aquest volum que va ser redactat per Maria Caprile, Pablo Sanz, Orio Homs i Antonio Marín i que es titula: Treball. Situació i necessitats de la joventut. En aquest capítol s’aborda la situació de les persones joves en relació amb el mercat de treball. Les conclusions més destacades del capítol són tres. La primera és que les situacions d’activitat i les condicions de treball tenen una incidència diferenciada en el si de la població jove, fortament vinculada a eixos de desigualtat social com el gènere, la immigració i l’origen social. La segona que el treball precari i la sobrecqualificació són problemes que van més enllà de l’etapa de joventut, és a dir, no són situacions que es puguin vincular únicament a un cicle vital de transició. La tercera que, malgrat el canvi de conjuntura, les dades apunten al fet que s’identifica un grup minoritari de persones joves amb greus dificultats per accedir a l’ocupació.

Accés a les publicacions:

treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/observatori_catala_de_la_joventut/publicacions/coleccio_estudis/serracant-p-coord-2018-enquesta-a-la-joventut-de-catalunya-2017/

Accés al pdf del volum 1:

treballiaferssocials.gencat.cat