Notus seleccionat per realitzar l’assistència tècnica del servei d’inserció laboral al Baix Ebre

Notus ha estat seleccionat per a realitzar l’ assistència tècnica d’ un nou servei d’ inserció laboral a la comarca del Baix Ebre!

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), a través del projecte “Treball a les 7 comarques”, promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local a la comarca del Baix Ebre, Tarragona. En el marc d’aquest projecte, el Consell Comarcal del Baix Ebre pretén crear i posar en funcionament un nou servei d’orientació, formació i inserció laboral.

NOTUS realitzarà l’ assistència tècnica al Consell Comarcal en el disseny i la implantació del servei d’ inserció laboral a la comarca tenint present les necessitats i característiques particulars del Baix Ebre i els recursos existents. Dintre d’aquesta assistència, està previst realitzar una diagnosi de les necessitats ocupacionals del Baix Ebre, dissenyar les funcions i serveis del nou Dispositiu d’ inserció laboral, elaborar un instrument de gestió per a controlar el correcte funcionament del nou Dispositiu i proposar un pla d’ implantació del nou servei per a que pugui ser operatiu al 2017.