GenPORT Launch!

El llançament oficial del GenPort titulat “La dimensió de gènere de la ciència i la tecnologia” va ser organitzat per la ‘Science and Technology Options Assessment’ (STOA), una unitat oficial del Parlament Europeu, a càrrec dels aspectes relacionats amb la ciència i la tecnologia.

GenPORT és un projecte europeu dintre del 7è Programa Marc, coordinat pel grup d’investigació IN3 Gènere i TIC de la UOC. També compta amb la participació d’eoganitzacions especialitzades en la promoció de la igualtat de gènere com la Fondazione Giacomo Brodolini (Italia), Portia (Reino Unido), la Universitat de Matthiae Belli (Eslovaquia), la Universidtat d’ Örebro (Suecia) i GESIS – Institut Leibniz per a les Ciències Socials (Alemanya). A través de la participació de la Fondazione Giacomo Brodolini dos membres de Notus han estat involucrats en el projecte.

GenPORT abraça totes les ciències, des de les ciències humanes i socials a les ciències naturals i la enginyeria. Els recursos i serveis del portal estan enfocats a ajudar a incloure la perspectiva de gènere en la investigació i el món acadèmic. A més, ofereix informació sobre recerques, estudis i esdeveniments i permet accedir a experts en gènere per a l’intercanvi de coneixements.