Notus continua col·laborant en el desenvolupament del Mapa de recursos ocupacionals i formatius de la ciutat de Barcelona

Recentment, Notus ha aconseguit un nou contracte per a donar suport a l’actualització, recollida, introducció, revisió i explotació de continguts publicables en l’aplicació del Mapa de Recursos Ocupacionals i Formatius  . D’aquesta manera continuarà col·laborant amb Barcelona Activa en el desenvolupament de l’aplicació.

En els últims anys, Notus ha vingut col·laborant amb Barcelona Activa en el desenvolupament de l’aplicació del Mapa de recursos ocupacionals i formatius de la ciutat de Barcelona. En els anys 2017 i 2018, Notus va ajudar en el disseny conceptual i el primer desenvolupament del mapa que volia recollir els dispositius i recursos que operen a la ciutat de Barcelona amb la finalitat d’oferir la resposta més adequada i eficaç a les necessitats dels ciutadans, les empreses i el territori.

Posteriorment, Notus ha estat donant assistència tècnica a Barcelona Activa en el desenvolupament i evolució d’aquell primigeni Mapa de recursos. Això ha suposat un procés continu d’evolució i actualització segons la millora dels recursos tecnològics disponibles, però també en la recollida dels serveis i programes ocupacionals d’orientació per a l’ocupació, formació i capacitació, experienciació laboral i intermediació, implementats per diferents actors públics a la ciutat.

Actualment l’aplicació representa una eina de consulta dels principals recursos ocupacionals i formatius que diferents entitats estan oferint a la ciutat de Barcelona. Aquesta eina de consulta resulta d’utilitat tant a la ciutadania com al personal tècnic que es dedica a l’orientació professional. El Mapa es troba configurat en una doble vessant:

  • Web de gestió interna on les diferents entitats poden donar d’alta el seu perfil i així poder gestionar la informació sobre elles, els seus recursos, cursos i delegacions.
  • Web d’utilització pública oberta a la ciutadania que permet consultar els recursos ocupacionals i formatius que hi ha disponibles per territori segons l’entitat que els ofereixi, grup poblacional o tipus de recurs o família professional.

L’assistència de Notus se centra en la web de gestió interna a través de la qual es pot realitzar l’actualització, revisió i introducció dels continguts que apareixen en la web pública. Una introducció de dades que es realitza a partir de la detecció de noves entitats, recursos i cursos ocupacionals a la ciutat. Finalment, també es realitza un suport tècnic a la introducció de dades que realitzen les entitats donades d’alta en la web de gestió interna.

Més informació sobre el projecte: