Primera reunió científica del projecte TWING

Els dies 15 i 16 de juliol va celebrar-se, a la Universitat NOVA de Lisboa, la primera reunió científica del projecte TWING. A la reunió van assistir membres dels cinc socis implicats al projecte (Forba, Praxis, Notus, Universitat de Kyväskylä e ISP) i el consell científic (Maurizio Curtarelli – EU-OSHA, Ricardo Rodríguez – Eurofound i Óscar Molina – Universitat Autònoma de Barcelona). En les dues sessions es van presentar i discutir els resultats de la investigació documental i estadística, i es va debatre la metodologia per al treball de camp.

El 15 de juliol, la sessió va començar amb una breu benvinguda per part de Nuno Boavida. Posteriorment, Pablo Sanz va introduir el propòsit de la reunió científica i l’estat actual del projecte. A continuació, Ricardo Rodríguez (Eurofound) i Maurizio Curtarelli (EU-OSHA) van exposar investigacions realitzades sobre teletraball per Eurofound i EU-OSHA. Finalment, es van presentar i discutir els resultats de la revisió de la literatura i investigació documental. Nuno Boavida va presentar els resultats per a Portugal; Martí Fernández per a Espanya; Kirsti Melesk per a Estònia; i Maciej Pankow per a Polònia.

El 16 de juny, la sessió va començar amb Georg Adam presentant els resultats de la investigació documental per a Àustria, i Sanna Saksela-Bergholm per a Finlàndia. Després, Kirstin Melesk va presentar els resultats de l’anàlisi estadística. En ambudes presentacions, els resultats van ser discutits per tot l’equip. Seguidament, Pablo Sanz va presentar els resultats comparatius preliminars, que també es van debatre. A continuació, va exposar els objectius de la investigació i la metodologia d’investigació prevista per a les properes fases establertes en el pla d’investigació. Finalment, la sessió va acabar amb l’enunciació de preguntes d’investigació i objectius específics per a cada país, encaminats a enriquir el disseny i adaptació del treball de camp a les diferents realitats nacionals, i uns comentaris i recomenacions del consell científic (Òscar Molina, Ricardo Rodríguez i Maurizio Curtarelli) entorn a la metodologia a aplicar.

Actualment, els socis del projecte estan duent a terme el treball de camp, a partir dels suggeriments i l’acord a la primera reunió científica.

Per a més informació sobre els objectius, activitats i resultats del projecte, podeu visitar la pàgina web del projecte TWING: https://twingproject.eu/.

Més informació sobre el projecte: