notus-asr presenta l’Estudi del mercat de treball i les necessitats de formació a Torrent en la conferencia TorrentFutur

Marc Caballero durant la presentació a Torrent Futur


El passat 2 d’abril, notus-asr presentà els resultats de l’Estudi del mercat de treball i les necessitats de formació a Torrent, elaborat per a l’Ajuntament d’esta localitat valenciana en el marc de la jornada TorrentFutur, que té com a objectiu analitzar l’impacte de la digitalització en l’ocupació, l’activitat econòmica, l’esport i la salut a la ciutat.

Per a la realització d’aquest estudi, a més d’analitzar fonts d’informació locals, comarcals i autonòmiques, s’ha entrevistat a 35 agents clau entre els que s’inclouen empresaris i empresàries, representants de l’administració pública, responsables de centres formatius, representants d’organitzacions empresarials i sindicals o persones vinculades a organitzacions socials, entre altres. A més, s’ha dut a terme una enquesta a més de 150 empreses de la localitat per tal de conèixer la seua perspectiva sobre l’evolució de l’activitat econòmica i de l’oferta d’ocupació. Així mateix s’han organitzat 2 grups de treball amb agents clau.

L’estudi analitza l’estructura econòmica de la ciutat, la seua oferta d’ocupació i reptes de futur, les qualificacions i capacitats de la seua població i el mapa de recursos formatius existents tant a la ciutat com al seu voltant. Atenent a les dinàmiques internes i externes identificades i d’acord amb els resultats dels processos participatius, l’estudi identifica una sèrie d’accions formatives prioritàries i, per damunt de tot, realitza un conjunt de propostes orientades a reforçar el sistema de formació per a l’ocupació a la ciutat.