Sisè short-term joint staff training event del projecte ERASMUS NO NEETs a Dinamarca

Els dies 3, 4 i 5 d’abril VUC Storstrøm, soci del projecte ERASMUS+ New Opportunities for the Not Employment, Education or Training (NO NEETs) va realitzar l’acolliment en les seves instal·lacions a Nykøbing i Næstved als altres socis del projecte i va organitzar la sisena visita d’aprenentatge sobre experiències enfocades a actuar amb joves vulnerables que ni estudien ni treballen, també conegudes com a col·lectiu neet (nini).

Durant aquests dies notus-asr i els altres socis del projecte vàrem poder conèixer millor les seves els seus mètodes de treball per a l’educació d’adults, les innovacions que estan desenvolupant en el camp de l’ensenyament com l’aprenentatge mitjançant la realitat virtual o l’activació de joves mitjançant un joc que el permeti orientar-lo a obtenir els aprenentatges i les competències que necessiten per al treball que desitgen. També va ser molt interessant poder visitar les seves noves instal·lacions a Næstved. Un edifici nou que ha estat dissenyat en col·laboració amb l’equip de VUC per aplicar el seu mètode d’aprenentatge actiu on les noves tecnologies estan molt presents.

A més de conèixer millor els mètodes innovadors que VUC realitza i desenvolupa, també van presentar dos experiències interessants: Life and Learning i Dyslexia courses. La primera experiència es centra en joves que tenen un baix nivell de formació degut a diferents motius (problemes de drogues, ex criminals, problemes mentals, famílies desestructurades…) que han fet que no hagin deixat prematurament els estudis. Amb aquest joves es realitza una orientació i ensenyament molt a mida i personalitzat que els ajuda en poder fixar-se metes i anar assolint-les al seu propi ritme. La segona experiència es centra en joves i adults que tenen dislèxia. A Dinamarca existeix un test, desenvolupat pel Ministeri d’Educació, que permet identificar si les persones tenen dislèxia, tenen problemes d’aprenentatge en alguna àrea (lectura, escriptura, expressió oral…) o no tenen dislèxia. A partir de la identificació es passa a realitzar un acompanyament i orientació de la persona que passa per la realització de cursos específics orientats a les seves necessitats. En aquests cursos, s’utilitzen diferents instruments tecnològics que ajuden a l’aprenentatge de les persones (diferents apps, softwares específic, escàners de mà, audiollibres…) tant en classe com fora d’aquesta.