Interessat en les condicions laborals a la cadena de subministrament del comerç electrònic? L’informe d’estudis de casos de TeamHub està disponible!

L’informe d’estudis de cas del projecte TeamHub ja està disponible a: team-hub-project.eu/resources/

TeamHub és un projecte de dos anys amb el suport de la Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió, que rep finançament en el marc de la convocatòria de propostes SOCPL-2021-IND-REL. El principal objectiu del projecte és analitzar les implicacions que l’auge del comerç en línia està tenint en les persones que treballen al sector i dotar els sindicats d’informació i coneixements per redissenyar els models de negoci i l’organització del treball a la cadena de subministrament , tenint també en compte la transició ecològica i digital en curs

L’Informe d’estudis de cas de TeamHub és el resultat final de la fase d’enfocament del projecte. L’informe, basat en una investigació qualitativa empírica realitzada a nivell nacional pels socis del projecte, consta d’una col·lecció de 27 estudis de cas organitzats per país. Per a cada país, es van realitzar tres estudis de cas que il·lustren característiques clau de models de negoci seleccionats, pràctiques i èxits dels sindicats i exemples de negociació col·lectiva al sector del comerç electrònic i la logística.

Els Estudis de Cas seran la base per al desenvolupament de Recomanacions Polítiques.

Mes informació sobre el projecte: