Conferència internacional de DEMOCRAT – Educació per a la Democràcia 

Els propers dies 27 i 28 de febrer se celebrarà a Tallinn la primera conferencia internacional de DEMOCRAT on es presentaran els resultats obtinguts durant el primer any de funcionament del projecte.  

L’objectiu del projecte DEMOCRAT, finançat pel programa Horizon Europa, és reforçar la resiliència i la sostenibilitat de la democràcia a través de l’educació.  Amb aquest objectiu,  DEMOCRAT pretén, a través d’un enfocament participatiu amb la comunitat educativa europea, elaborar plans d’estudis per a l’Educació per a la Democràcia (EpD) basats en un marc de competències democràtiques responsables, posar-lo a prova en projectes d’aprenentatge oberts, locals i innovadors i desenvolupar una caixa d’eines per a donar suport al desenvolupament de pràctiques transformadores de EpD a la UE i fora d’aquesta.

El projecte es desenvolupa a sis països europeus (Alemanya: University of Applied Science Düsseldorf, Espanya: Universitat de Barcelona i Notus, Estònia: Tallinn University, Finlàndia: University of Hèlsinki, Irlanda: Dublín City University i Polònia: Jagiellonian University Cracòvia) i compta amb la participació de dues ONG actives en el camp de l’educació democràtica (FOGGS, amb seu a Bèlgica i Stichting Parents International, amb seu en els Països Baixos) i una associació internacional d’universitats (European University Continuous Education Network – eucen, amb seu a Bèlgica).

L’acció de DEMOCRAT segueix tres línies principals, que són els aspectes clau del seu enfocament metodològic. 

  • En primer lloc, una recerca conceptual, centrada en definicions, conceptes i debats històrics entorn dels valors acordats per la UE i l’Agenda 2030, que proporciona el marc per a entendre els reptes estructurals que amenacen la democràcia. Aquest esforç conceptual preliminar identifica les llacunes de la recerca i inclou l’esbós d’un marc de competències per a una ciutadania democràtica responsable. Així mateix, serveix de base per al disseny de l’aspecte pràctic del projecte: els laboratoris pilot per a la implementació de l’educació per a la democràcia.
  • En segon lloc, els anomenats laboratoris vivents (living labs), a través dels quals la comunitat educativa (escoles, associacions de pares i mares i estudiants, responsables polítics) participa en el debat i la cocreació d’enfocaments d’aprenentatge transformadors en entorns nacionals i transnacionals. Actualment ja s’ha desenvolupat dos tallers nacionals i dos tallers transnacionals. A més d’aquestes activitats, la plataforma digital ÀGORA pretén ser un espai virtual de comunicació per al sector educatiu. Aquests laboratoris vivents també seran fonts privilegiades per a l’anàlisi de tendències i l’avaluació contínua , així com de recomanacions de bones pràctiques i elaboració de polítiques. 
  • Finalment, i més enllà de l’aula,  DEMOCRAT pretén intervenir en l’entorn educatiu (escoles, formació informal) a través de l’elaboració d’un currículum europeu per a la EpD. Això implica introduir en els plans d’estudi unitats didàctic-pràctiques dinàmiques i innovadores en les quals estudiants i personal docent participin activament en els processos democràtics i les activitats cíviques del món real. 

Les principals fites del primer any de DEMOCRAT han sigut: 

  • L’elaboració del marc conceptual del projecte i una visió europea de la EpD.
  • La definició del marc de  competències per a una ciutadania democràtica responsable.  

Tots dos documents es poden consultar en la web del projecte (https://democrat-horizon.eu/deliverables). 

Actualment, s’està treballant en la definició d’un currículum europeu de la EpD, que  es podria introduir  de forma flexible en els sistemes d’educació dels països de la Unió Europea. Un altre aspecte que s’està treballant és el disseny de projectes pilot en l’àmbit local a desenvolupar en els sis països on es realitza DEMOCRAT.

Notus ha estat participant activament en la coordinació i dinamització del living lab estatal juntament amb la Universitat de Barcelona. També ha pres part de la recerca conceptual, al costat de la resta de socis, contribuint activament en els tallers transnacionals, així com en el disseny de l’AGORA que està a punt d’entrar en funcionament. Durant el segon any Notus continuarà coordinant i dinamitzant el living lab estatal treballant, especialment, en el disseny i implementació dels projectes pilot locals i en la dinamització de l’AGORA estatal.