Spanish report on Comparing Vocational Education and Training Education: towards an European Comparative Methodology (Informe espanyol sobre la comparació de l’educació professional i l’educació formativa: cap a una metodologia comparada europea)

Informe espanyol aplicant una metodologia comparativa europea per a l’anàlisi de les qualificacions

  • Entitat finançadora: 3S, Unternehmensberatung GmbH
  • Durada: 2017-2018

Descripció

ANÀLISI DE VARIES QUALIFICACIONS ESPANYOLES AMB UNA METODOLOGIA COMUNA A NIVELL EUROPEU PER PODER SER OBJECTE D’UNA COMPARACIÓ EUROPEA.

Es tracta d’analitzar el contingut competencial de les qualificacions i els contextes en els quals es desenvolupen les qualificacions seleccionades en varis països per tal de facilitar la seva comparació sistemàtica europea.

 

Photo Credit: Pexeles

Back to Top