SMILE – Inclusió social i valors comuns: contribució al camp de l’educació i la formació

Projecte Erasmus + KA3 que té com a objectiu promoure l’aprenentatge inclusiu mitjançant eines que milloren la manera com els centres d’educació superior aborden la diversitat i la inclusió social.

  • Coordinador: EUCEN (European University Continuing Education Network)
  • Durada: 2020-2024
  • Socis: Fundacio Solidaritat UB (ES), Johannes Gutenberg University (DE), Maynooth University (IE), SOLIDAR (BE), Technical University of Iasi (RO), Turku University (FI), University of Cagliari (IT), University of Malta (MT), Notus

Descripció

SMILE – INCLUSIÓ SOCIAL I VALORS COMUNS: CONTRIBUCIÓ AL CAMP DE L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ

SMILE té com a objectiu promoure l’aprenentatge inclusiu mitjançant el desenvolupament, testeig i implementació d’eines innovadores que millorin com les institucions d’educació superior aborden la diversitat i la inclusió social. El projecte té la intenció d’aprofitar l’experiència de persones i organitzacions de la societat civil, incloent-hi les seves experiències a les eines SMILE.

El projecte promourà l’educació i la formació inclusives i reforçarà la diversitat entre els estudiants i el personal de les institucions d’educació superior. El projecte SMILE s’enfoca a 3 pilars principals, que fan referència a diversos eixos de desigualtat:

  • Migració
  • Dones i lideratge
  • Estatus socioeconòmic

SMILE desenvoluparà eines de suport per a un enfocament intercultural, divers i inclusiu de l’ensenyament i l’aprenentatge. Les eines de suport estaran dirigides al personal universitari (tant personal docent com administratiu) i es dissenyaran en col·laboració amb entitats rellevants a nivell local, grups de la comunitat educativa i representants dels beneficiaris finals. Les eines consistiran en 3 cursos complets i completament desenvolupats de Desenvolupament Professional Continu (CPD) (1 per a cada pilar) dirigits al personal d’educació superior (personal acadèmic i no acadèmic) que se centraran a les millors pràctiques en el disseny curricular, enfocaments pedagògics d’ensenyament inclusiu i aprenentatge a la pràctica, així com eines, tecnologies i altres materials disponibles, i amb diversos formats de suport institucional.

 

Back to Top