Educació tècnica i tecnològica de Colòmbia

Avaluació de resultats del programa enfortiment de l’educació tècnica i tecnològica de Colòmbia

  • Entitat finançadora: Ministerio Nacional de Educación de Colombia
  • Durada: 2018

Descripció

AVALUACIÓ DEL COMPONENT 3 DEL PROGRAMA D’ENFORTIMENT DE L’EDUCACIÓ TÈCNICA Y TECNOLÒGICA

Avaluació del component 3 referent al Programa d’Enfortiment de l’Educació Tècnica i Tecnològica de Colòmbia. L’avaluació es centra en les activitats realitzades per a la creació del Sistema Nacional d’Educació Terciària (SNET) i el Marc Nacional de Qualificacions (MNC). S’han analitzat la documentació produïda en les diferents etapes del Programa i s’han realitzat entrevistes individuals i grupals amb els principals actors implicats en el SNET i el MNC.

Back to Top