notus-asr prestarà assistència tècnica per a la gestió del projecte URBinclusion, liderat per la ciutat de Barcelona i finançat pel programa URBACT de la Unió Europea

notus-asr ha estat seleccionada per prestar assistència tècnica a l’Ajuntament de Barcelona en la gestió del projecte URBinclusion, xarxa de 9 ciutats europees que te com a objectiu  combatre la pobresa urbana.

En el marc del projecte aquestes ciutats, entre les quals es troben Lió, Cracovia, Glasgow, Copenhaguen o Torí, intercanviaran mètodes, enfocaments i experiències concretes que serveixin per millorar les seves respectives estratègies de lluita contra la pobresa en entorns urbans amb especials necessitats. Per a això, s’organitzaran seminaris temàtics i accions d’intercanvi d’experiències grupales i ciutat – ciutat (peer review).
En el cas de Barcelona el projecte URBinclusion incidirà al barri de Bon Pastor, en el districte de Sant Andreu. Per assegurar que el coneixement adquirit es transforma en accions concretes, l’Ajuntament ha constituït un Grup Local de Suport integrat pels principals agents que treballen al barri, incloent les entitats socials. Aquest Grup analitzarà les experiències i mètodes exposats i decidirà sobre la seva aplicació per a la millora de la cohesió socio- econòmica del barri.