Llançament del projecte H2020 ACT

notus-asr es complau a formar part del consorci d’ACT que consta de 17 socis d’11 països a Europa (Àustria, França, Alemanya, Irlanda, Polònia, Eslovènia, Espanya, Suècia, Regne Unit) i més enllà (Costa Rica, Islàndia). El projecte de l’H2020 ACT “Comunitats de pràctiques per accelerar la igualtat de gènere i el canvi institucional en recerca i innovació a Europa” començarà l’1 de maig i celebrarà la seva reunió de llançament a Barcelona els dies 17 i 18 de maig de 2018.

ACT fomentarà la igualtat de gènere a l’Espai Europeu de Recerca augmentant la competència i l’efectivitat operativa de les comunitats de pràctiques (CoPs) compromeses a promoure el canvi institucional i, en particular, la implementació de plans d’igualtat de gènere, tant en el si de les organitzacions de recerca com de les organitzacions que financen la recerca.

ACT contribuirà a aquest objectiu general a través de tres objectius específics:

• Consolidar i enfortir la infraestructura existent per a l’intercanvi de coneixements i l’aprenentatge mutu en l’àmbit del canvi institucional i la igualtat de gènere a Europa

• Desenvolupar mecanismes per a l’aprenentatge i el desenvolupament de pràctiques a través de les CoPs que operen en entorns acadèmics amb multiplicitat d’actors implicats.

• Establir la primera Xarxa Europea de Comunitats de Pràctiques recolzant 7 CoPs noves o en procés de consolidació

notus-asr lidera la primera fase de treball “Anàlisi estratègica: domini, comunitat, metodologia” que permetrà establir el marc conceptual per a la resta del projecte.