NOTUS participa en el Meeting del projecte IMPROVET a Leipzig (Alemanya)

Els socis del projecte “Improving Proximity Responses for Adaptation of VET – ImproVET” finançat pel Programa ERASMUS+ es va reunir els dies 16 i 17 de juny a Leipzig (Alemanya) per abordar la creació d’un Model d’Intervenció per l’adaptació de la Formació Professional per al Treball a les necessitats de les empreses. L’objectiu és que aquest model pugui ser aplicat per autoritats i partenariats locals de qualsevol territori europeu. Junt amb NOTUS van participar en la trobada entitats d’Itàlia, Alemanya i Turquia.