Debat online sobre la dimensió de gènere en el contingut i el procés investigador

Debat en xarxa els dies 7 i 8 de juliol de 2016 de 14h a 16h (hora de Brussel·les)

Reunió d’experts de tot el món per a debatre la dimensió de gènere en el contingut i el procés investigador des d’una perspectiva de les necessitats i oportunitats de les organitzacions que donen finançament a la recerca.

El debat està dissenyat per ajudar en l’avanç i realització d’accions per acomodar el rol de gènere en el contingut, procés i impacte de la recerca. Aquest cerca reunir a representants d’organitzacions que financen la recerca per a compartir el seu coneixement, experiència i punts de vista de com fer possible aquest acomodament. S’invita als usuaris de genPORT interessats en el tema a participar del debat, aprendre dels experts, contribuir amb la seva experiència i d’aquesta forma permetre que es produeixi el canvi.

Link: http://www.genderportal.eu/group/gender-dimension-research-content-and-process-research-funding-organisations-perspectives