Notus-asr prestarà assistència tècnica al Pla D’especialització i Competitivitat Territorial PECT EBREBIOSFERA

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha seleccionat notus-asr per a la prestació del servei d’assistència tècnica a la coordinació i gestió del Pla d’Especialització I Competitivitat Territorial PECT EbreBiosfera.

Els PECT, finançats pel Programa Operatiu FEDER 2014 -2020 de Catalunya i enquadrats a l’estratègia d’especialització intel·ligent RIS3CAT, són iniciatives territorials per generar activitat econòmica innovadora mitjançant la col·laboració d’entitats públiques i privades sense ànim de lucre i fonamentades als recursos, capacitats i potencialitats dels territoris en els que actua.

El PECT EbreBiosfera, al que participen actors públics com ara el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), l’Ajuntament d’Amposta o la Universitat Rovira i Virgili i agents privats com la Fundació Agroterritori o el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble (CENFIM), pretén impulsar un canvi del model econòmic del territori de les Terres de L’Ebre basat al coneixement, la innovació I l’ocupació de qualitat. I tot això mitjançant 8 projectes transformadors que abasten des d’una plataforma per a l’impuls del sistema agroalimentari innovador fins a la creació d’un FabLab o la potenciació de la competitivitat del sector de l’hàbitat.