notus-asr participa del debat per explorar nous models de garantia de rendes a la comarca del Vallès Occidental

El passat 2 de març es va celebrar a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental la jornada “Cap a un nou model de garantia de rendes” a la que van assistir una setantena de persones i on notus-asr va participar fent una presentació sobre la situació i evolució dels models de garantia de rendes.

Aquesta jornada s’ha de situar en el context d’un acord aprovat pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental i de l’estudi sobre Desigualtat i Pobresa al Vallès Occidental elaborat per l’Observatori Comarcal amb l’ajuda de notus-asr. Fruit d’aquests dos aspectes sorgeix la Comissió Mixta d’Observació Permanent de la Pobresa i les Desigualtats del Vallès Occidental formada per diversos ajuntaments i entitats socials de la comarca i el mateix Consell Comarcal. Aquesta jornada i l’estudi “Renda bàsica de ciutadania: models d’implementació i escenaris per al Vallès Occidental”, que està realitzant notus-asr, formen part del Pla de treball per al 2018-19 de la Comissió.

La jornada va comptar amb una primera part destinada a reflexionar sobre els models de renda viables i necessaris, i sobre com s’han articulat els models autonòmics de garantia de rendes. En aquesta primera part les ponències van anar a càrrec de Daniel Raventós, Luís Sanzo i Maria Caprile. A la segona part de la jornada es van presentar tres experiències de models de garantia de rendes que s’estan executant. La primera experiència va ser la de la ciutat de Barcelona a través del Projecte B-Mincome. La segona experiència va ser el model de Renda garantida de Catalunya que s’ha començat a implantar. La tercera experiència va ser el model de Renda Garantia d’Ingressos del País Basc.