En els propers 5 anys es jubilaran més de 1.000 treballadors/es anualment en el sector industrial de l’Hospitalet de Llobregat

El passat 12 d’abril, Oriol Homs i Joan Antoni Serra, van presentar els resultats de l’estudi : reposició de treballadors/es, per jubilació, en les empreses de l’hospitalet de llobregat, realitzat per notus-asr.

Les conclusions de l’estudi realitzat a la segona ciutat de Catalunya apunten a l’oportunitat de renovació de la població activa, per l’acceleració dels processos de jubilació dels treballadors/es i de les persones que ostenten la propietat de les petites empreses del municipi, per oferir una mà d’obra més formada i facilitar la recol·locació de les persones que hi treballen o el traspàs de les empreses que tanquin cap a altres amb major capacitat d’innovació i competitivitat.
S’ha detectat que la planificació del procés de reposició de la mà d’obra per jubilació és la millor fórmula per renovar la qualificació de la plantilla.