Diàleg social i negociació col·lectiva al sector hospitalari durant la pandèmia de COVID-19 Nova publicació de l’equip de notus

Eurofound ha publicat l’informe “Diàleg social i negociació col·lectiva al sector hospitalari durant la pandèmia de COVID-19” 

Aquest informe analitza el paper del diàleg social i la negociació col·lectiva a l’hora d’abordar els reptes creats o exacerbats per la pandèmia de COVID-19 al sector hospitalari. També explora si els processos de diàleg social i negociació col·lectiva existents a nivell nacional es van adaptar per abordar aquests reptes nous. La investigació va incloure una revisió bibliogràfica per contextualitzar les característiques estructurals del sector hospitalari i una anàlisi de les iniciatives polítiques per gestionar la crisi als països de la UE27 i Noruega. Els resultats indiquen que el nivell i la naturalesa de la participació dels interlocutors socials en les respostes a la pandèmia van variar a tot Europa. El diàleg social i la negociació col·lectiva van tenir un paper destacat en alguns països, mentre que en altres els interlocutors socials hi van participar menys. Tot i que no es van identificar canvis substancials a les institucions i processos de diàleg social, l’amplitud dels temes que tracten es va ampliar més enllà de les àrees tradicionals de l’ocupació i les condicions de treball.

L’informe va ser elaborat per Juan Arasanz (notus) i Pablo Sanz (notus)