Juan Arasanz Díaz

Investigador
Màster en Polítiques Públiques i Socials

Perfil de Juan Arasanz Díaz

Llicenciat en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001) i Màster en Polítiques Públiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra i John Hopkins University). Les seves àrees d’interès se centren en les condicions de treball, les relacions laborals i les polítiques d’ocupació i benestar social. Ha participat en diferents projectes europeus d’investigació, així com en projectes d’assistència tècnica en matèria de polítiques actives i desenvolupament local. Des de 2013, compagina l’activitat com a investigador amb la docència universitària com a professor associat a la Universitat Pompeu Fabra. El 2017 s’incorpora a l’equip de Notus com a investigador en projectes relacionats amb l’impacte de la digitalització sobre les condicions de treball i la gestió a través del diàleg social i la negociació col·lectiva. D’altra banda, ha participat en projectes d’anàlisi de l’impacte de les polítiques actives d’ocupació i de les polítiques de garantia d’ingressos.

Juan Arasanz Díaz

Investigador

Publicacions destacades

Back to Top