Rachel Palmén

Sòcia - Directora de recerca
Doctora en Ciències Socials

Perfil de Rachel Palmén

Investigadora social. Va acabar la seva tesi doctoral en 2007 en CRESR (Centre de Recerca Econòmica i Social Regional) en Sheffield Hallam University, que va examinar els processos de participació comunitària a Brasil i el Regne Unit. Els seus àmbits d’interès se centren en la recerca comparada, treballant principalment amb dades qualitatives, en el camp de les polítiques d’igualtat de gènere. Al llarg de la seva experiència professional ha intervingut en el disseny i desenvolupament de projectes en l’àmbit de les polítiques públiques d’igualtat de gènere, particularment en l’àmbit del gènere i la ciència i integrant la dimensió de gènere en el contingut científic. Ha participat en diverses recerques a nivell europeu, projectes FP7 i Horizon 2020, sobre gènere i ciència, desenvolupant eines d’avaluació i d’intercanvi d’experiències de la dimensió de gènere en les polítiques de ciència i per dissenyar, implementar i avaluar plans d’igualtat en I+D i crear un marc d’avaluació per promoure la igualtat de gènere en I+D. Ha publicat diversos articles en una àmplia gamma de revistes de ciències socials, així com capítols de llibres.

Rachel Palmén

Sòcia – Directora de recerca

Publicacions destacades

Back to Top