L’indicador de qualitat del mercat de treball (IQT) a Espanya 2008

Toharia, L., Caprile, M. and Potrony, J.

Project Description

Publicación notus-asr

Toharia, L., Caprile, M. and Potrony, J.

L’indicador de qualitat del mercat de treball (IQT) a Espanya 2008

Anuari Sociolaboral de la UGT de Catalunya 2006, Agripo, Barcelona, pp. 59-73.

Equip de notus-asr:

Maria Caprile Elola-Olaso

Back to Top