Maria Caprile Elola-Olaso

Sòcia - Directora de recerca
Postgrau en ciències polítiques i socials

Perfil de Maria Caprile Elola-Olaso

Sòcia fundadora de notus-asr (2013) i directora de recerca. Sociòloga per la Universitat de Barcelona amb postgrau en ciències polítiques i socials per la Universitat Pompeu Fabra. Compta amb més de 20 anys d’experiència en assistència tècnica i recerca sobre mercat de treball, condicions de treball, polítiques d’ocupació i igualtat de gènere, adoptant una perspectiva comparada i combinant l’ús de metodologies quantitatives i qualitatives. Al llarg de la seva experiència professional ha dirigit estudis comparats sobre gènere, recerca i societat del coneixement, dins dels programes marc de recerca de la Unió Europea o per a la Comissió Europea. Ha estat co-directora de l’equip encarregat dels informes espanyols per als observatoris d’Eurofound des de 1997 fins 2017. És l’experta espanyola de la xarxa d’experts sobre prospectiva de l’ocupació i les qualificacions de CEDEFOP des de 2013. En l’àmbit de l’ocupació ha desenvolupat una àmplia gamma d’estudis, abordant aspectes com la qualitat de l’ocupació i el treball decent, les desigualtats al mercat de treball, l’impacte de la digitalització, les polítiques actives d’ocupació i els models de relacions laborals.

Maria Caprile Elola-Olaso

Sòcia – Directora de recerca

Back to Top