Impacte del salari mínim comarcal a les administracions del Vallès Occidental. 

Mestre, O., Homs, O., Serra, J.A. y Arasanz, J.

Back to Top