Estem encantats de formar part d’INSPIRE, centre europeu d’excel·lència per a la igualtat de gènere a la recerca i la innovació!

Notus està encantat de formar part d’INSPIRE, un nou i emocionant projecte per construir el centre d’excel·lència europeu per a la igualtat de gènere inclusiva a la recerca i la innovació. Aquest projecte es basa en la llarga experiència de Notus en matèria de igualtat de gènere i recerca. Notus ha tingut un paper destacat en dos projectes d’Horizonte 2020, ACT i TARGET, així com en projectes del Setè Programa Marc com GenPORT, SHEMERA i la metaanàlisi de la investigació sobre gènere i ciència.

INSPIRE és un projecte de 4 anys de durada, d’aproximadament 5 milions d’euros, finançat pel programa de finançament de la investigació Horizonte Europa. Proporcionarà lideratge de pensament i direcció en el disseny, implementació i avaluació de Plans d’Igualtat de Gènere (GEPs, per les sigles en anglès) inclusius des d’una perspectiva interseccional a tot Europa. Aquest nou Centre d’Excel·lència aplega coneixements d’avantguarda, enfocaments polítics ambiciosos i pràctiques innovadores i compta amb la participació d’una àmplia gamma d’investigadors, professionals i institucions: 14 socis d’Europa (Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, Grècia, Hongria, Països Baixos, Polònia, Eslovènia i Espanya), així com d’Amèrica Llatina.

INSPIRE té com a objectiu proporcionar una porta d’entrada perquè els acadèmics, experts en igualtat, professionals i formadors es connectin i comparteixin recursos, en creïn de nous i es vinculin estratègicament amb institucions públiques i privades en benefici de l’Espai Europeu de Recerca. L’ambiciós programa de recerca d’INSPIRE desenvolupa indicadors nous i rellevants per al desenvolupament de Plans d’Igualtat de Gènere inclusius, realitza una enquesta de seguiment d’aquests plans a tot Europa i identifica les configuracions clau del seu èxit i fracàs. El programa abordara els buits de coneixement principals com a resultat dels estudis de casos sobre polítiques interseccionals, alhora que identifica pràctiques prometedores en la política d’innovació regional amb perspectiva de gènere. INSPIRE reforça la base de proves per a l’elaboració de polítiques basades en evidències i compromet de manera significativa els responsables de la presa de decisions en matèria de polítiques i finançament de la R+D per donar forma al futur.

INSPIRE compta amb 4 Centres de Coneixement i Suport (KSH, per les seves sigles en anglès) dirigits per acadèmics i professionals de renom a tot Europa per desenvolupar coneixements d’avantguarda sobre el manteniment del canvi, l’ampliació de la participació, la interseccionalitat i el foment de la innovació i el canvi al sector privat. Basant-se en les experiències del projecte ACT, aquests KSH donaran suport a 12 comunitats de pràctiques (en què participen més de 95 institucions) per facilitar l’aplicació dels Plans d’Igualtat de Gènere i fomentar el suport mutu per al desenvolupament conjunt de pràctiques innovadores, la formació personalitzada i la recopilació de dades paneuropees. INSPIRE reduirà les disparitats entre els Estats membres i reforçarà l’Àrea Europea de Recerca a través del seu enfocament distribuït, difonent coneixements, experiència i noves oportunitats per a una investigació i innovació més obertes i inclusives a tota Europa.

Notus dirigirà el paquet de treball Anàlisi Estratègica i Direcció. Notus també codirigirà un dels KSH (Interseccionalitat) i coordinarà els informes dels grups de països que examinaran els reptes de l’ampliació de la participació, el manteniment del canvi, la interseccionalitat i la innovació i el canvi al sector privat. Notus també es basa en el treball realitzat al projecte ACT i coordina el desenvolupament d’una nova versió de l’eina GEAM, ampliant-la per als estudiants i el sector privat.