Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat aprovades!

Les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI) de l’Àrea Urbana Vinaròs – Benicarló (Castelló) i Quart de Poblet (València), en les que NOTUS formava part de l’equip redactor, han estat aprovades en primera convocatòria pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per al seu finançament mitjançant fons FEDER.
L’Àrea Urbana de Vinaròs – Benicarló rebrà 10.000.000 € d’ajuda, mentre que l’Ajuntament de Quart de Poblet comptarà amb gairebé 5.000.000 € per al desenvolupament de les seves respectives Estratègies. Aquestes Estratègies són el producte d’un procés participatiu en el qual, amb el concurs de la ciutadania i agents implicats, s’han identificat els principals reptes que afronten les ciutats i àrees urbanes per assolir un desenvolupament sostenible, integrador i intel·ligent. Així mateix, s’han fixat les línies d’actuació que s’han de desenvolupar per assolir aquesta fita.
NOTUS va formar part de l’equip redactor de les dues estratègies, en els àmbits de l’ocupació, el desenvolupament local i l’activitat econòmica.