El teletreball en l’escenari post-COVID19

NOTUS està desenvolupant un estudi sobre el teletreball encarregat per l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA)

EU-OSHA està realitzant una recerca plurianual sobre trastorns múscul-esquelètics  (Musculoskeletal Disorders, MSDs) relacionats amb el treball que va començar el 2018 i que es conclourà a les finals del 2021. Aquesta investigació té com a objectiu contribuir a la Campanya Europea de Treball Saludable 2020-2022 sobre MSD (European Healthy Workplaces Campaign, HWC), coordinada per EU-OSHA als estats membres de la UE per EU-OSHA. Tant la recerca com la campanya adopten un enfocament holístic del tractament dels trastorns múscul-esquelètics  en el lloc de treball, incloent tant la prevenció com la rehabilitació i el retorn al treball.

En aquest context, la relació entre teletreball i MSD adquireix una gran rellevància, degut a l’extensió del teletreball com a conseqüència de la pandèmia COVID-19 i l’evidència existent sobre l’impacte del teletreball en els MSDs en relació amb factors de risc psicosocial. 

Per aquest motiu, EU-OSHA ha llançat aquest estudi, que es centra en el teletreball i la seva associació amb factors de risc psicosocial i la prevalença de MSDs. Es tracta d’un estudi qualitatiu que combina revisió de la literatura i treball de camp en tres països (França, Itàlia i Espanya) amb l’objectiu d’investigar a fons les implicacions del teletreball per als treballadors, centrant-se especialment en aspectes de seguretat i salut en el treball (en particular els factors de risc psicosocial, MSDs i l’associació entre ells), amb la finalitat d’identificar àrees d’intervenció rellevants per a la forma de recomanacions.

Els resultats preliminars es varen presentar en un webinar organitzat per EU-OSHA el 25 de març de 2021, en el qual també van participar experts de EU-OSHA, el Joint Research Center, la Universitat de Nàpols “Federico II”, Ecorys, IDEWE i EUROFUND. Les presentacions estan disponibles aquí