El projecte TeamHub llança la seua enquesta en línia adreçada a treballadors/es del sector de l’ecommerce i la logística.

El projecte TeamHub, finançat per la Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea, ha llançat la seua enquesta en línia dirigida a treballadors/es del sector del comerç electrònic i la logística.

El projecte té com a principal objectiu analitzar les implicacions que l’auge del comerç en línia està tenint sobre les persones que treballen al sector i dotar els sindicats d’informació i coneixement per redissenyar els models de negoci i l’organització del treball a la cadena de subministrament de manera sostenible, tenint també en compte la transició ecològica i digital en curs.

Per conèixer l’opinió dels treballadors i treballadores del sector s’ha llançat una enquesta en línia que es pot emplenar en aquest enllaç:

https://q.opinioni.net/access/qsurveytk.php?proj=872424&lang=en.

Els resultats es traslladaran als agents sindicals i empresarials del sector i s’incorporaran a les recomanacions polítiques adreçades a l’administració.

Més informació sobre el projecte a https://team-hub-project.eu/