La participació dels agents socials als plans nacionals de recuperació i de resiliència: nova publicació de l’equip de notus

Eurofound ha publicat l’informe: La participació dels agents socials als plans nacionals de recuperació i resiliència

Aquest informe examina la qualitat de la participació dels agents socials nacionals en el disseny i l’aplicació de reformes i polítiques en el context del cicle del Semestre Europeu i en la preparació dels programes nacionals de reforma. En el marc de NextGenerationEU, els Estats membres van preparar i presentar el 2021 plans de recuperació i resiliència (RRP, per les sigles en anglès) destinats a fer que les economies i les societats europees siguin més sostenibles i resilients, així com a estar millor preparades per als reptes i les oportunitats de les transicions verda i digital. Els agents socials van assenyalar que, malgrat la seva participació obligatòria en la preparació i aplicació dels RRP, el procés de consulta podria haver-se planificat i organitzat millor, ja que la qualitat i la intensitat de la participació a diversos països van ser força baixes. Aquesta situació es podria millorar garantint una participació més oportuna i significativa dels agents socials a l’aplicació dels  RRP. Això no només impulsaria l’apropiació del procés, sinó que també augmentaria l’eficàcia de les accions polítiques i les reformes previstes.

L’informe va ser elaborat per Ricardo Rodríguez Contreras (Eurofound) i Pablo Sanz (Notus)

Aquest és el tercer informe de recerca sobre aquest tema del que és coautor l’equip de notus.

El 2016, notus va contribuir a l’informe sobre el Paper dels agentts socials al Semestre Europeu. Aquest informe va ser elaborat per Pablo Sanz (Notus), Christian Welz (Eurofound) i Ricardo Rodríguez Contreras (Eurofound)

El 2020, notus també va participar en l’elaboració de l’informe sobre la Participació dels agents socials en l’elaboració de polítiques durant el brot de COVID-19. Aquest informe va ser elaborat per Ricardo Rodríguez Contreras (Eurofound) i Pablo Sanz.

Més informació sobre el projecte: