Kick-off meeting del projecte DEEP VIEW

El passat 20 de març va començar el projecte DEEP VIEW (DEcEnt and Productive VIrtual Work: Exploring the contribution of social dialogue and collective bargaining in the promotion of decent and productive virtual work), amb la celebració de la reunió inicial a Barcelona (Institut d’Estudis Catalans). A la reunió hi van assistir totes las organitzacions que formen part del projecte. En ella es van discutir els aspectes metodològics que marcaran els primers passos de la recerca i es van concretar els principals objectius. DEEP VIEW es un projecte de recerca finançat per la Comissió Europea i liderat per notus-asr que cobreix els següents països: Àustria, Dinamarca, Estònia, Espanya i Portugal.

https://www.deepview-eu.org